Kültüre Katılma Biçimleri

V. KÜLTÜRE KATILMA BİÇİMLERİ

İnsanın içinde yaşadığı toplumun kültürünü kazanma ve kazandırma sürecine kültürel katılma denir.

 

Kültürü kazanma, içinde bulunulan toplumun değer yargılarının ve genel kabullerinin benimsenmesi demektir. Buna “kültürlenme (kültüre katılma)” de denmektedir.

 

Kültürün kazanılması bir “sosyalleşme” sürecidir. Yani kültürün kazanılması sosyalleşme yoluyla gerçekleşir. Kültürel katılma üç şekilde gerçekleşir:

 

1. Kültürün genel unsurlarına katılma: Birey, içinde  bulunduğu toplumun ana dilini, giyim tarzını, inanç sistemini, değer yargılarını, genel davranış kalıplarını öğrenerek bu genel unsurlara katılır. Kültürün genel unsurlarına katılma kendiliğinden gerçekleşir ve uyulması zorunludur.

 

2. Kültürün özel unsurlarına katılma: Birey ilgi, ihtiyaç, istek, çıkar veya dünya görüşü gereği toplumsal gruplardan birine veya birkaçına katılmasıdır. Mesela; bireyin öğretmen, asker, berber, hemşire gibi mesleklerden birini seçmesi.

 

3. Seçenekler yoluyla (değişkenler aracılığıyla) kültüre katılma: Bireyin zorunluluk sebebiyle değil de toplumun kendisine sunduğu değişik seçeneklerden kendi isteğiyle bir seçim yapması sonucu gerçekleşen kültürel katılımdır. Mesela; istediği bir partiye, sendikaya veya bir sanatsal etkinliğe katılması kendi isteğine bağlıdır.


Ekleyen : SERKAN DÖRTKAŞ