Namaz Vakitleri, Farzları, Şartları, Rükunları, Vacipleri, Sünnetleri, Sehiv Secdesi

NAMAZ VAKİTLERİ
A - Sabah Namazının Vakti: İkinci fecrin doğmasından güneşin doğmasına kadar olan süre, sabah namazının vaktidir.
B - Öğle Namazının Vakti: Öğle vakti, güneşin gökyüzünde çıktığı en yüksek noktadan batıya doğru meyletmesiyle başlar ve her şeyin gölgesinin bir misli uzamasına kadar devam eder.  Cuma namazının vakti de, tam öğle namazının vakti gibidir.
C - İkindi Namazının Vakti: İkindi vakti, öğle vaktinin çıktığı andan itibaren başlar ve güneşin batması ile son bulur. 
D - Akşam Namazının Vakti: Akşam namazının vakti, güneş yuvarlağının tam olarak batmasıyla başlar ve şafağın kaybolması ile sona erer.
E - Yatsı Namazının Vakti: Yatsının vakti, kırmızı şafağın kaybolduğu andan itibaren başlar ve ikinci fecrin doğmasına kadar devam eder. Vitir namazının vaktinin başlangıcı, yatsı namazından sonradır. Vitrin sonu ise, ikinci fecrin doğmasından biraz önceye kadardır.

NAMAZIN FARZLARI: Namazın farzları on ikidir. Bunlardan altısı daha namaza başlamadan bulunması gereken farzlar olup şunlardır:

A-NAMAZIN ŞARTLARI:
1) Hadesten temizlenme, Abdestsizlik, cünüplük, hayız veya lohusa hallerinde bulunmaya "hades hâli" denir. Abdestsizlik küçük hades, diğerleri büyük hadestir. Küçük veya büyük hadesden temizlenmek abdest almak, yıkanmak veya teyemmüm etmekle olur.
2) Necasetten temizlenme,  Namazdan önce bedende sonra, elbisede veya namaz kılınacak yerde bulunan pisliği temizlemek gerekir
3) Avret yerini örtmek,
4) Kıbleye yönelmek,
5) Vakit,
6) Niyet. Allah Teâlâ için namaz kılmayı dilemek ve hangi namazın kılınacağını bilmektir.
B-NAMAZIN RÜKÜNLERİ
1) İftitah tekbiri, Namaz kılan kişinin "Allahu Ekber" demesine "iftitah tekbiri" denir.
2) Kıyam, 
3) Kıraat, 
4) Rukû,
5) Sücûd,
6) Son oturuş "et-Tehiyyâtü"yü okuyacak kadar bir süre oturmak.
NAMAZIN VACİPLERİ:
1) Namaza başlarken "Allahü Ekber" denilmesi vaciptir.
2) Namazlarda "Fâtiha" Sûresini okumak vaciptir.
3) Farz namazların ilk iki rek'atında Fatiha'dan sonra, başka bir sure veya bir miktar ayet-i kerime ilave etmek vaciptir.
4) Vitir namazında kunut duası okumak
5) Secdede alın ile birlikte burnu da yere koymak vaciptir.
6) Üç veya dört rekatlı namazlarda birinci oturuş vaciptir.
7) Namazların her oturuşunda  tahiyyatı okumak vaciptir.
8) Namazın farzlarında tertibe riayet etmek vaciptir.
9) Namaz içinde okunan secde ayetinden dolayı tilâvet secdesinde bulunmak vaciptir.
10) Namazda, yanılmadan dolayı sehiv secdesi yapmak vaciptir.
11) Namazların sonunda selâm vermek.
 NAMAZIN SÜNNETLERİ:
1) Namazlar için ezan ve kamet okumak sünnettir.
2) İftitah tekbiri için elleri yukarıya kaldırmak sünnettir.
3) Sübhâneke okumak sünnettir
4) Fatiha'dan sonra gizlice "âmîn denilmesi sünnettir.
5) Rukû ve secdeye eğilip kalkarken alınan tekbirler sünnettir.
6) Rukûdan doğrulurken; "Semiallahü limen hamideh", arkasından da; "Rabbenâ leke'l-hamd" denilmesi sünnettir.
7) Rukû ve secde tesbihleri sünnettir.
8) Oturuşlarda tahıyyatı okurken "Lâ ilâhe" denilince, sağ elin şahadet parmağı kaldırılıp, "İllâllah" denirken indirilmesi sünnettir.
9) Namazların son oturuşlarında, gayri müekked sünnetler ile diğer nafile namazların da her oturuşunda tahıyyattan sonra "salli ve barik" dualarını okumak sünnettir.
 Namazı Bozan Şeyler:
1) Namazda Konuşmak:
2) Yemek - İçmek:
3)  Peşpeşe çok iş görmek (amel-i kesir):
4) Kıbleye sırtını çevirmek:
5) Avret yerinin açılması:
6) Namaz kılmakta olan kimsenin abdestinin bozulması:
7) Kahkaha ile gülmek:
8) Bayılmak, çıldırmak: Bu durumlarda, artık irade yok olacağı için namaz bozulur.
9) Namazın bir rüknünü veya bir şartını   terk etmek
10) Bir rüknü imamdan önce yapmak:
11) Arada boşluk olmaksızın erkeğin kadınla    aynı hizada namaz kılması:
12) Teyemmümle namaz kılan kişinin suyu görmesi:
13) Namaz tamamlanmadan bilerek selâm vermek:
Sehiv Secdesi:
Sehiv; bir şeyde yanılmak, onu bilmeyerek terketmek demektir. Yanılarak namazın rükünlerinden birisini tehir veya bir vacibi terk yahut tehir halinde, namazın sonunda yapılması gereken secdelere "sehiv secdesi" denir. Yapılışı şöyledir: Bir rüknün tehiri veya bir vacibin terk yahut tehiri halinde son oturuşta yalnız tahiyyat okunduktan sonra iki tarafa selam verilir, daha sonra "Allahu ekber" denilerek secdeye varılıp, üç kere "Sübhane Rabbi-ye'l-a'la" okunur, sonra "Allahu ekber" denilerek oturulur, bir tesbîh miktarı celseden sonra yeniden "Allahu ekber" diye, ikinci secdeye varılır, yine üç defa "Sübhane Rabbiye'l-a'la" okunduktan sonra "Allahu ekber" denilerek oturulur. Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena atina duaları okunduktan sonra önce sağ tarafa, sonra da sol tarafa selam verilir.
YOLCU VE YOLCUNUN NAMAZI
A- Seferîliğin Mahiyeti:
Sefer yolculuk demektir. İslâmî bir terim olarak yolculuk belirli bir mesafeye gitmek olup, orta bir yürüyüşle üç günlük, yani on sekiz saatlik (90 km) bir mesafeden ibarettir. Vatanında veya o hükümdeki bir yerde oturan kimseye "mukim", buradan çıkıp en az on sekiz saatlik mesafeye gitmeye başlamış olan kimseye de "misafir (yolcu)" denir.
B- Seferîliğin Hükümleri:
Yolcular için bir kısım kolaylıklar, ruhsatlar getirilmiştir. Ramazanda yolculukta bulunan için orucunu geri bırakması mubahtır. Yolcunun mesh süresi üç gün üç gecedir. Yolcu dört rekatlı farz namazlarını ikişer rekat olarak kılar. Buna "kasrı salât" denir.
C- Misafirliğin Sona Ermesi:
Aslî vatana dönüp gelmekle yolculuk hali sona erer. Burada oturmaya niyet edilmese de sonuç değişmez.


Ekleyen : notbak.com