Namazda Okunan Namaz Sureleri ve Anlamları (Mealleri)

NAMAZ SÛRELERİ VE ANLAMLARI (MEALLERİ)

FATİHA SÜRESİ : Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteîn. İhdinas sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en‘amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn.
ANLAMI: Hamd, alemlerin rabbi Allah’a mahsustur, O Rahmandır, Rahimdir. Hesap gününün sahibidir.(Allah’ım!)Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ulaştır. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.

 

FİL SÜRESİ : Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshâbil fîl. Elem yec‘al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbil. Termîhim bi hıcâratin min siccîl. Fecealehüm keasfin me’kûl.
ANLAMI: Rabbinin,fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?Onların kötü planlarını boşa çıkarmadın mı?Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi.Kuşlar,onlara sertleşmiş çamurdan taşlar atıyorlardı.Allah, onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yapıverdi.

 

KUREYŞ SÜRESİ : Liîlâfi kureyş. Îlâfihim rıhleteş şitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hêzel beyt. Ellezî et‘amehüm min cûin ve âmenehüm min havf. 
ANLAMI: Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında anlaşması ve uzlaşması sağlanmıştır. Öyleyse kendilerini açken  doyuran ve korku içinde iken güven veren bu evin (Kabe’nin) rabbine kulluk etsinler.

 

MAUN SÜRESİ : Eraeytellezî yükezzibu biddîn.   Fezâlikellezî yedu’ul yetîm. Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn. Feveylün lil musallîn. Ellezînehüm an salâtihim sêhûn. Ellezînehüm yurâûne Ve yemneûnel mâûn.
ANLAMI: Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o,yetimi itip kakar.Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.Yazık o namaz kılanların haline.Ki onlar, namazlarını ciddiye almazlar.Onlar aslında gösteriş yapıyorlar.En ufak bir yardıma da engel oluyorlar.

 

KEVSER SÜRESİ : İnnâ e’taynâkel- Kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel ebter.
ANLAMI:     (Resülüm!) Biz sana Kevser’i  verdik.Şu halde rabbin için namaz kıl ve kurban kes.Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan sana kin besleyendir.

 

KAFİRÜN SÜRESİ : Kulyâ eyyühel kâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Velâ entüm âbidûne mâ a’büd.  Velâ ene âbidün mâ abedtüm. Velâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliyedîn. dersimiz.com
ANLAMI: (Resülüm!) De ki: Ey inkarcılar! Ben sizin yaptığınız ibadeti yapmam.Siz de benim yaptığım ibadeti yapmıyorsunuz.Ben, sizin yapmış olduğunuz ibadeti asla yapacak değilim.Siz de benim yaptığım ibadeti yapacak değilsiniz.Sizin dininiz size,benim dinim banadır.

 

NASR SÜRESİ : İzâ câe nasrullâhi vel-feth. Veraeyten-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhü. İnnehû kâne tevvâbâ.
ANLAMI: Allah’ın yardımı ve zaferi geldiğinde.Ve insanların,Allah’ın dinine akın akın girdiklerini gördüğünde.Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan affetmesini dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.

 

TEBBET SÜRESİ : Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ eğnâ anhü mâlühü vemâ keseb. Seyaslâ nâran zâte leheb. Vemraetühû hammâletel hatab. Fîcîdihâ. hablün min mesed.   
ANLAMI: Ebû  Leheb’in elleri kurusun,kurudu da.Malı ve  kazandığı O’na fayda vermedi.O,alevli bir ateşe girecek.Boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde,odun hamalı olarak karısı da ateşe girecek.

 

İHLAS SÜRESİ : Kul hüvellâhü ehad. Allâhüs samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

ANLAMI: De ki: O Allah birdir.Allah sameddir(O,hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaçtır).O,doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.

 

FELAK SÜRESİ : Kul eûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikin izâ vekab. Ve min şerrin-neffâsâti fil ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
ANLAMI: De ki: Yarattığın şeylerin şerrinden,karanlığı çöktüğünde gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden,haset ettiğinde hasetçinin şerrinden, sabahın rabbine sığınırım.

 

NAS SÜRESİ : Kul eûzü birabbin-nâs.  Melikin- nâs. İlâhin-nâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yuvesvisü fî sudûrin-nâs. Minel cinneti vennâs.
ANLAMI: De ki:İnsanlardan ve cinlerden,insanların kalplerine vesvese veren,o sinsi vesvesecinin şerrinden,insanların ilahı,insanların meliki,insanların rabbi Allah’a sığınırım.

Kaynak : ADEM ASLAN


Ekleyen : dersimiz.com