Porselen Seramik, Boya ve Bileşenleri

Porselen Seramik, Boya ve Bileşenleri
 
>>Kil hamuruna belirli maddeler katılarak şekillendirme yöntemiyle ve uygun pişirme ile seramik elde edilir.
>>Tuğla , çanak ,çömlek, çini ,fayans gibi kilden yapılan ürünlere seramik denir.
>>Seramik ,bileşiminde değişik türden silikatlar, alüminatlar,  su ve metal oksitleri ile alkali  ve toprak alkali bileşenleri bulunan bir maddedir.
>>Seramik grubunun en üstün ve en mükemmel forma ulaşmış haline porselen denir.
>>Seramiğe bazı özellikler  kazandırmak için sırlama işlemi yapılır.
>>Seramiğin  doğrudan doğruya yüksek sıcaklıkta kendisinin camlaşması veya seramik üzerine sürülen metal oksitlerin seramiğin pişirme derecesinden daha düşük bir sıcaklıkta camlaşması ile oluşan ve seramiğe yeni özellikler kazandıran tabakaya sır denir.
>>Sırlamada ana madde olarak SiO2 ,Al2O3 ,CaO ,Na2O ,SnO gibi oksitler kullanılır.
 
prsln
 
Sırlama aşağıdaki amaçlar için uygulanır:
 
>>Su geçirmez hale getirmek
>>Renkli ve iyi görünüm kazandırmak
>>Kolay temizlenir ve kir tutmaz hale getirmek
>>Kilden yapılan boşluklu seramik malzemeye fayans denir. Fayansın geçirimsiz olmasını sağlamak  için pişirmeden sonra sır maddesi sürülerek ikinci pişirme işlemi ile fayans elde edilir.
 
bilsk
 
Porselen ve seramik arasındaki farklar
 
>>Seramik ürünler gözenekli ve su geçirgen bir yapıya sahiptir. Bu  nedenle uzun süreli kullanımlarda yüzeylerinde çatlaklar oluşur.
>>Çarpmalara ve ani sıcaklık değişimlerine karşı dayanıksızdırlar.
>>Seramik ürünler ışığı geçirmez.
>>Porselen ürünler ise tüm bu yönlerde daha dayanıklıdır ışığı geçirir ve yapısı gözeneksizdir.
 
BOYALAR VE BİLEŞENLERİ
 
>>Çeşitli yüzeylere renk vermek, süslemek, dış etkilerden korumak, dekoratif bir görüntü vermek amacıyla sürülen renkli kimyasal maddelere boya denir.
>>Uygulama gereksinimleri; örtme , renk verme  ,yıkama , parlaklık , metal aşınımına karşı dayanıklılık
>>Boyalar; çözücü ,bağlayıcı ,renklendirici ,ve örtücü olmak üzere üç ana bileşenden oluşur.
 
1)Çözücüler (incelticiler, solventler)
 
Boyada inceltici ,çözücü ,görev yapan kimyasal maddelerdir.
 
>>Boyanın uçucu kısmını oluştururlar.
>>Önemli çözücüleri su , aseton ,tolüen ,ve ksilendir.
>>Boya akışkanlığının istenilen seviyeye getirilmesi ve fırça ile sürme, daldırma ,püskürtme ,rulo ile sürme şeklindeki uygulamaları kolaylaştırmak için kullanılır.
>>Emülsiyon esaslı (Plastik)  boyalar genellikle kullanıma uygun kıvamda hazırlanır. Ancak gerekli hallerde uygun bir çözücü ile inceltilir.
>>Plastik esaslı boyalarda ise inceltme su ile yapılır.
 
2)Bağlayıcılar (reçine)
 
>>Boyanın ana maddelerinden olup pigment (renklendirici) ve dolgu maddelerini bağlayarak boya tabakasını oluşturan maddeleri , boyanın karakterini ve niteliğini belirler.
>>Boyanın hemen hemen bütün karakteristik özelliklerini (sertlik ,sağlamlık ,parlaklık, hava koşullarına dayanıklılık ,diğer katmanlarla uyuşma) oluşturur.
 
3)Renklendirici ve örtücüler (Pigmentler)
 
>>Boyaya renk veren kısımdır
>>Boyaya ayrıca örtücülük ,parlaklık, fiziksel ve kimyasal dayanıklılık özellikleri sağlar.
>>Renklendiriciler aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır
>>Suda çözünmek
>>Yağlarda çözünmek veya çok az çözünmek
>>Işıktan ve hava koşullarından zarar görmemek
>>Sürüldüğü yere örtme imkanı sağlamak
>>Bazı pigmentler: ZnO , FeO  ,ZnCrO4  ,Zn3(PO4)2  ,dır.
 
KATKI MADDELERİ
 
Boyalarda , boyanın özelliğini iyileştirmek ,istenmeyen değişimleri engellemek için bazı katkı maddeleri de  kullanılır.
 
Bazı kimyasal katkı maddeleri şunlardır: kurutucular, çökme önleyiciler , ultraviyole ışınlardan koruyucular, köpük kesiciler  , matlaştırıcılar ,antibakteryeller

Ekleyen : dersimiz.com