Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörler

Ruh Sağlığını Etkileyen Sebepler:

Ruh sağlığını etkileyen kişinin kendisinden ve çevresinden kaynaklanan olumsuz ya da olumlu sebeplerden bazıları şunlardır:

 

- Bireyin ruh sağlığıyla yaşının doğrudan ilgisi olmamakla birlikte bazı hastalıklar çocukluk çağında görülmezken yaşlılık dönemlerinde görülür. Örneğin çocuklukta görülmeyen bunama (demans) yaşlılıkta görülebilmektedir.

 

- Ruh hastalıklarının cinsiyete göre farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. Örneğin depresyon her insanı ilgilendirebilmesine rağmen orta yaş bayanlarda daha fazla görülür. Alkolizm ise kadınlara nispetle erkeklerde daha fazla görülebilmektedir.

 

- Beden sağlığının bozulması ruh sağlığının da bozulmasında etkili olabilmektedir. Bunun gibi ruh sağlığı bozulan bireylerin beden sağlığının da bozulması kolaylaşabilmektedir.

 

- Bireyin kumar, alkol, madde bağımlılığı gibi edinmiş olduğu zararlı alışkanlıklar da ruh sağlığını bozduğu gibi beden sağlığını da bozar.

 

- Bireyin zor ve ağır sorumluluklar gerektiren bir mesleği seçmesi onun ruh sağlığını olumsuz olarak etkileyebilir.

 

- Bireyin ailesiyle yaşayabileceği olumsuzluklar; geçimsizlik, abartılmış ya da azaltılmış disiplin problemleri, aile bireyleri arasında ebeveynin yaptığı ayırıcı tercihler ruh sağlığının bozulmasına neden olabilir.

 

- Bireyin yaşayabileceği engellemeler, çatışmalar, baskılar gibi olumsuz durumlar ruh sağlığının bozulmasına etki edebilirler.

 

- Bunların dışında okul, iş, arkadaş çevresi, ekonomik koşullar, değişen toplumsal çevre ve değer yargıları gibi etkenler de ruh sağlığını olumsuz ya da olumlu şekilde etkileyebilir.

 


Ekleyen : SERKAN DÖRTKAŞ