2-9-Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

 BARIŞ ANTLAŞMASI MI, ÖLÜM FERMANI MI?

 

Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'yle imzalamış olduğu son antlaşmadır. İtilaf Devletleri, kendi aralarındaki anlaşmazlıklar ve Türk Milletinin direnişi sebebiyle, diğer İttifak Devletleri'nden sonra Türklerle anlaşma yapmak zorunda kalmışlardır. Antlaşma, Saltanat Şurası'nda görüşülmüş ve Damat Ferit Paşa hükümeti tarafından imzalanmıştır.

 

Antlaşma Şartları;

1.    Osmanlı ülkesi, İstanbul ile Anadolu'nun küçük bir bölümünden ibaret olarak kalacaktı. Osmanlı Devleti, eğer azınlıkların haklarını gözetmezse İstanbul da elinden alınacaktı.

2.    Boğazlar tüm devletlere açık bulundurulacak ve uluslararası bir komisyon tarafından idare edilecekti.

3.    Doğu Anadolu'da iki yeni devlet kurulacaktı (Ermenistan ve Kürdistan).

4.    İzmir ve çevresi ile Batı Trakya; Yunanistan'a,

5.    Antalya ve Konya yöreleri ile İç Batı Anadolu; İtalya'ya,

6.    Suriye, Adana, Malatya ve Sivas çevreleri; Fransa'ya,

7.    Irak ve Arabistan İngiltere'ye verilecekti. dersimiz.net

8.    Askerlik zorunlu olmayacak, asker sayısı azaltılacak ve orduda ağır silahlar bulundurulmayacaktı.

9.    Azınlıklara geniş haklar verilecek ve kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacaklardı.

 

TBMM'nin Antlaşmaya Tepkisi

1.    T.B.M.M. antlaşmayı tanımadığını bildirdi.

2.    Antlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etti. 


Ekleyen : notbak.com