Yaratıcı Dramanın Belirgin Özellikleri

YARATICI DRAMANIN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

 

• Bir grup etkinliğidir.

 

• Katılımcıların tecrübelerine dayalıdır ve katılımcıları merkeze alır. Gerçek yaşamın bir provasıdır. Özellikle rol oynama ve doğaçlama etkinliklerinde katılımcı günlük yaşamda karşılaşacağı sorunları deneyimleme ve gerçek yaşamda içinde olacağı sonuçları yaşamadan öğrenme şansını elde edebilir. Yaparak yaşayarak hissederek duyular yoluyla öğrenme ona tüm yaşamı boyunca benzer yaşantılarda karşılaştığı sorunları çözmede kolaylık sağlayacaktır.

 

• Canlandırma odaklıdır. Bu da -mış gibi yapmaya, kurguya, spontaniteye(kendiliğindenliğe) doğaçlama ve rol yapmaya dayanır.

 

• Sonuç değil, süreç odaklı bir çalışmadır. Sahneye koyma, seyirci yoktur.  Doğaçlamalar o an yapılır ve ezberlenmez. Yapılan çalışmalarda ne kadar iyi bir performans ortaya konduğunun bir önemi yoktur. Önemli olan çalışmaların süreç içinde katılımcılara anlamlı yaşantılar katmasıdır.

 

• Çalışmalar lider/eğitmen önderliğinde planlanır ve uygulanır.

 

• Tiyatro yapmak demek değildir ama tiyatrodan sürekli beslenir.

 

• Oyunların tüm genel özelliklerinden faydalanır. Bu özellikler - mış gibi yapma, kurallar içinde özgürlük, yarışma, çatışma, dramatik anlar ve eğlencedir.

 

• Bir mesleğin de adı olan “oyunculuk”  yapmak demek değildir.

 

• Drama çalışması ısınma ve iletişim-etkileşim oyunlarıyla başlar sonra canlandırma süreçlerine geçilir.

 

• Psikodrama gibi tedavi amaçlı katılımcının öznel yaşantısına odaklı çalışmalar yapmak demek değildir. Bu tür çalışmaları doğrudan amaç olarak taşımaz.

 

Kaynakça:
Eğitimde Yaratıcı Drama / Prof. Ömer Adıgüzel
Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü / Prof. Tülay Üstündağ


Ekleyen : dersimiz.com