demokrasi ve insan haklarındaki gelişmeler ile ilgili ders notları, konu özetleri anlatımları

Toplumsal Gelişme

II. TOPLUMSAL GELİŞME: Toplumsal gelişme, bir toplumda belli ölçütlere göre ileriye doğru bir değişmeyi (sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik vb. alanlarda) ifade eder. Toplumsal gelişme, toplumsal yapıyı oluşturan birçok öğenin ileriye doğru değişip bir araya gelmesiyle oluşur. Yani bu öğeler tek başına değil... devamı

demokrasi ve insan haklarındaki gelişmeler ile ilgili 1 içerik görüntüleniyor.