İngilizce Ulusal ve Dini Bayramlar - National and Religious Festivals

NATİONAL AND RELİGİOUS FESTİVALS VOCABULARY - İNGİLİZCE ULUSAL VE DİNİ BAYRAMLAR KELİMELER

 

Festival: Festival, bayram, şenlik

National: Ulusal, milli

Religious: Dini

Traditional: Geleneksel

Country: Ülke

Flag: Bayrak

Foreign: Yabancı

Children: Çocuklar

Celebrate: Kutlamak

Decorate: Süslemek

Decoration: Süsleme, dekorasyon

Firework: Havai fişek gösterisi

Parade: Geçit töreni, gösteri

Folk songs: Halk müzikleri, türküler

Folk dance: Halk oyunu

Perform: Gösteri yapmak, sunmak

Read poems: Şiirler okumak

Memorialize: Anmak, anma töreni yapmak

Go to the mosque: Camiye gitmek

Make desserts: Tatlılar yapmak

Serve: İkram etmek, servis etmek

Visit relatives: Akrabaları ziyaret etmek

Clean the house: Evi temizlemek

Pocket money: Cep harçlığı

 

NATIONAL AND RELIGIOUS FESTIVALS (ULUSAL VE DİNİ FESTİVALLER)

Children’s Day: Çocukların günü (23th April)

Youth and Sports Day: Gençlik ve Spor Bayramı (19th May)

Republic Day: Cumhuriyet Bayramı (29th October)

Victory Day: Zafer Bayramı (30th August)

Independence Day: Bağımsızlık günü

New Year: Yeni yıl

Ramadan Feast: Ramazan Bayramı

Candy Feast: Şeker bayramı

Eid: Ramazan Bayramı, dini bayram, mübarek

Sacrifice Feast: Kurban Bayramı


Ekleyen : dersimiz.com